Znajdź publikacje w Sieci


Korzystanie z publikacji zwartych, cytowanie
i publikowanie; zbieranie i  przetwarzanie danych


Po zajęciach powinnaś / powinieneś:
 • mieć uaktywniony serwis Google Reader,
 • umieć zaprenumerować wybrane kanały subskrypcji treści,
 • znać możliwości subskrypcji, kategoryzacji i republikacji.

 • mieć uaktywnioną usługę Google Docs,
 • umieć skorzystać z podstawowych funkcji współpracy w dokumentach online,
 • znać różne poziomy dostępu do dokumentów (publiczny, oglądanie, redagowanie, własność, zapraszanie),
 • umieć wykorzystać formularze do zbierania danych,
 • znać podstawowe funkcje serwisów Google Books i Scholar (łacznie z tworzeniem własnej biblioteki).

Rys. Okładka książki dostępnej w polskiej wersji serwisu Google Books (books.google.pl)

Najważniejsze serwisy:

 • books.google.com (książki online)
  (wyszukiwanie treści książek, publikacji, cytatów, tworzenie osobistych bibliotek)
Comments