Komentarze i formularze

Formularze Google Sites

Google Sites mają świetny system komentarzy, jednak tylko dla współpracowników.(osób uprawnionych do współużytkowania serwisu). Ich liczba w bezpłatnej wersji jest ograniczona.
Ograniczenie to można łatwo obejść z użyciem formularza Google. Formularz można zlinkować jako oddzielną stronę WWW (jak tutaj) lub osadzić w stronie (jak poniżej). Poniżej przykład działania formularza z kilkoma pytaniami i niestandardowym szablonem barwnym.

Przykład osadzonego w stronie formularza (F1)

Formularz zbudowany w oparciu o kreator Google Docs

Przykład arkusza z przesłanymi (za pomocą formularza F1) danymi

Formularz komentarzy testowych ‎‎(e.metis.pl)‎‎

Ten sam przykład opublikowany jako lista danych

Formularz komentarzy testowych ‎‎(e.metis.pl)‎‎

Przykłady różnych typów danych generowanych automatycznie z opublikowanego arkusza z danymi z F1

Poza możliwością osadzenia arkusza z pozyskanymi danymi w stronie WWW lub opublikowania go jako samodzielnej strony WWW, Google Docs pozwalają także wygenerować na żądanie (kliknięciem) aktualną zawartość arkusza w kilku formatach. Przykłady poniżej.  

Liczba wyświetlanych pozycji: 3
Wybierz obiektOpis
Sortuj 
 
Sortuj 
 
Wybierz obiektOpis
Arkusz z danymi z formularza F1 Jako strona internetowa 
Arkusz z danymi z formularza F1 Jako dynamicznie tworzony PDF 
Arkusz z danymi z formularza F1 Jako arkusz Excela (XLS) 
Liczba wyświetlanych pozycji: 3
Comments