Najnowsze dobre materiały w Sieci

Jak być na bieżąco z wobec tak dziś szybkich zmian, jakie dotykają wyzwań i możliwości nauczania - uczenia się wynikających z rozwoju nowych technologii? Jak oddzielić sprawnie faktyczne nowości od sprytnej reklamy, perełki od szumu informacyjnego?
Proponujemy nowoczesne rozwiązanie: Bieżący Internetowy Przegląd Edukacyjny.
Poniżej znajdziecie Państwo BIPE, wygodny i technologicznie nowoczesny sposób czerpania wspólnej korzyści z technicznych możliwości współdzielenia wartościowych treści pojawiających się w Sieci, a znalezionych i zweryfikowanych przez innych. daleko idące rozwinięcie prowadzonego przeze mnie od dwóch lat kanału subskrypcji wartościowych materiałów edukacyjnych z ponad stu stałych, sprawdzonych, dobrych źródeł internetowych. Od teraz stale weryfikowane i aktualizowane serie artykułów, informacje, nowości propozycje są grupowane w 20 kanałach tematycznych dotyczących nowych technologiii cyfrowych w zastosowaniach szkolnych, i ich wpływu na młodzież oraz na możliwości nowoczesnej edukacji. Wiadomości wybranego kanału można zabookmarkować i czytać na jego stronie, zasubskrybować, nawet dodać do strony szkolnej lub własnej tak, aby tam się samodzielnie uaktualniał. Przedsięwzięcie jest zupełnie niekomercyjne, stąd też zalewających szkołę rozwiązań lansowanych tylko z przyczyn komercyjnych możecie się nie obawiać. Zapraszam do stałego odwiedzania lub do subskrypcji, nowości pojawiają się na bieżąco.

Kanały obok - są miejscami republikacji treści znalezionych w Sieci i wyselekcjonowanych jako przydatne z punktu widzenia:
 • najnowszych technologii cyfrowych oraz...
 • najnowszych metod kształcenia pokolenia cyfrowców.

W przygotowaniu:

 • Literatura dla e-nauczyciela (bezpłatne, dobre e-booki)
 • Matematyka nie może być koszmarem (wobec powszechnie bardzo złego odbioru matematyki szkolnej przez uczniów i absolwentów - na razie nie wymyśliłem lepszej nazwy)
 • Edukacja medialna (tylko nowe media)
 • Facebook w edukacji
 • Ciekawe narzędzia (właśnie)
 • Dziecko w Sieci (bezpiecznie i niebezpiecznie)
 • Projekty edukacyjne (o metodzie projektu. Metoda, przykłady dobrych praktyk)
 • Windows, Linux, czy... (systemy operacyjne dla szkoły; zalety, wady, nowości, porównania - świadomy wybór systemu)
 • Ciekawe w books.google.com:
  Adres biblioteki w Books.google.com zawierającej wyłącznie pełne książki na temat nowoczesnego e-learningu i Web 2.0