Jak zrobić grę?

Zgłoszony przez: nauczycielki klas 1-3
Status: poszukujemy darmowych i prostych programów do tworzenia gier, poszukujemy scenariuszy gier dydaktycznych
Propozycja rozwiązania: program The Games Factory (wersja 30-dniowa)
Autor propozycji: nauczyciel, którego 7-8 letni uczniowie tworzą gry w TGF (The Games Factory)

Prosimy o dalsze propozycje

Sugerowane:

Jak tworzyć gry w The Games Factory (screencast dziecka)

Comments